Pelplin: Będzie nowy miejscowy plan dla terenu między ul. Limanowskiego a Starogardzką

 

30.01.2022

 

Pelplińscy radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między ulicami Limanowskiego i Starogardzką. Chodzi o wskazanie działek na wspomnianym obszarze, na których będzie możliwa realizacja przedsięwzięć z zakresu budownictwa mieszkaniowego i usługowego.

  

Poniżej mapka prezentująca granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między ulicami Starogardzką i Limanowskiego w Pelplinie:

 

 

W uzasadnieniu do podjętej w tej sprawie uchwały pelplińskich radnych nr XXXV/287/21 z dnia 29.10.2021 r. można przeczytać, że przedmiotem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zmiana dokumentów planistycznych w obszarze wskazanym na powyższej mapce w zakresie ustalenia przeznaczenia poszczególnych terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania. W dalszej części uzasadnienia wskazano, iż dla wspomnianego obszaru między ulicami Starogardzką a Limanowskiego obecnie realizowane są inwestycje o charakterze usługowym, jak również planowana jest funkcja mieszkaniowa, która "znacząco odbiega" od tego, co wskazano w przyjętym w 2010 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin. We wspomnianym dokumencie dla przedmiotowego obszaru przewidziano bowiem m.in. lokalizację terenów o funkcji "produkcyjno-usługowej". 

 

Mając na uwadze powyższe, w celu "skorelowania stanu istniejącego i planowanego z kierunkami rozwoju polityki przestrzennej gminy, wskazane jest zatwierdzenie tych zmian aktem prawa miejscowego, którego instrumentem w zakresie planowania przestrzennego jest dokument miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" - czytamy w uzasadnieniu.

  

WAŻNE: Osoby, które chciałyby mieć wpływ na ustalenie treści miejscowego planu lub które chcą zabezpieczyć swoje interesy w związku z rozstrzygnięciami, jakie wspomniany plan może przynieść, powinny w terminie do 9 lutego 2022 r. złożyć do burmistrza Pelplina wniosek w tym zakresie, kierując odpowiednie pismo do UMiG Pelplin. 

     

      

KATEGORIA:   

PELPLIN

 


 

 POLUB STRONĘ NA FACEBOOKU

 

 

WAŻNE: Strona PELPLINER.pl korzysta z usług Google (np. Google Analytics). Dostępne na stronie pliki cookies (tzw. ciasteczka) zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach tych usług. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach, na jakich usługi Google zbierą i przetwarzają dane, możesz klinknąć w ten link: 

"Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów" 


UWAGA: Pliki cookies (tzw. ciasteczka) można samodzielnie wyłączyć. Można to zrobić poprzez dokonanie stosownych zmian w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki internetowej. Jak zrobić to na przykładzie przeglądarki Chrome można się dowiedzieć tutaj: 

"Zezwalanie na pliki cookie i ich blokowanie"