Nowe inwestycje w Gminie Pelplin w 2022 roku (pełne zestawienie)

 

30.12.2021

 

Radni przyjęli uchwałę w/s budżetu Gminy Pelplin na 2022 rok. Okazuje się, że całkowite dochody gminy mają wynieść ok. 85,7 mln zł. Wydatki będą jednak wyższe od dochodów i wyniosą blisko 93,4 mln zł. Deficyt budżetowy, czyli różnica między dochodami a wydatkami (-7,6 mln zł), w większości ma być pokryty poprzez zaciągnięcie długów (emisję obligacji). Nie mniej interesująco wyglądają informacje dotyczące poszczególnych inwestycji Gminy w 2022 roku, na które środki zostały przewidziane w uchwalonym budżecie.

 

W załączniku nr 3 do uchwały pelplińskich radnych dotyczącej budżetu Gminy Pelplin na 2022 rok znajdziemy informacje na temat "zadań inwestycyjnych", jakie mają być realizowane w przyszłym roku. Poniżej lista zadań ułożona według wartości inwestycji (kwoty jaka ma zostać wydatkowana na daną inwestycję w 2022 roku):

1. Remediacja i rekultywacja zdegradowanego terenu po cukrowni w Pelplinie. Planowane wydatki w 2022 r.: 5.633.125 zł. Lata realizacji: 2017 - 2023.

2. Budowa i przebudowa ul. Bielawskiej w miejscowości Rożental wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Bielawskiej, Limanowskiego, Pasierba, ulicy KDL. Planowane wydatki w 2022 r.: 4.763.927 zł. Lata realizacji: 2021 - 2023.

3. Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko w Pelplinie. Planowane wydatki w 2022 r.: 3.301.801 zł. Lata realizacji: 2021 - 2023.

4. PSZOK w Pelplinie - wzrost eko-świadomości mieszkańców i efektywnści segregacji odpadów. Planowane wydatki w 2022 r.: 2.808.499 zł. Lata realizacji: 2017 - 2022.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gręblin. Planowane wydatki w 2022 r.: 2.657.305 zł. Lata realizacji: 2021 - 2022.

6. Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin. Planowane wydatki w 2022 r.: 900.000 zł. Lata realizacji: 2021 - 2023.

7. Realizacja projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9". Planowane wydatki w 2022 r.: 872.712 zł. Lata realizacji: 2017 - 2022.

8. Budowa parkingu wraz ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych przy skrzyżowaniu ul. Osiedle Młodych i ul. Szkolna w Pelplinie. Planowane wydatki w 2022 r.: 520.000 zł. Lata realizacji: 2021 - 2022.

9. Wykup nieruchomości - tereny po cukrowni w Pelplinie. Planowane wydatki w 2022 r.: 278.480 zł. Lata realizacji: 2016 - 2022.

10. Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego. Planowane wydatki w 2022 r.: 222.000 zł. Lata realizacji: 2022.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola - dokumentacja projektowa. Planowane wydatki w 2022 r.: 200.000 zł. Lata realizacji: 2022.

12. Modernizacja boiska zewnętrzenego przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie. Planowane wydatki w 2022 r.: 150.000 zł. Lata realizacji: 2022.

13. Sygnalizacja świetlna z detekcją prędkości - przejście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie. Planowane wydatki w 2022 r.: 130.000 zł. Lata realizacji: 2021 - 2022. 

14. Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Pelplin. Planowane wydatki w 2022 r.: 100.000 zł. Lata realizacji: 2021 - 2022.

15. Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie. Planowane wydatki w 2022 r.: 98.372 zł. Lata realizacji: 2021 - 2022.

16. Termomodernizacja fundamentów budynku Przedszkola Nr 2 w Pelplinie. Planowane wydatki w 2022 r.: 78.583 zł. Lata realizacji: 2022.

17. Wykup gruntów pod drogi gminne - ul. Diamentowa obręb Rożental działka 102/91. Planowane wydatki w 2022 r.: 78.524 zł. Lata realizacji: 2021 - 2022.

18. Wykup gruntów pod drogi w obrębie miejscowości Pelplin. Planowane wydatki w 2022 r.: 77.000 zł. Lata realizacji: 2022.

19. Dokumentacja projektowa dla budowy odcinka ul. Mickiewicza w rejonie zakładu Swisspor w Pelplinie. Planowane wydatki w 2022 r.: 70.000 zł. Lata realizacji: 2022.

20. Projekt budowlany dokończenia ul. Franciszka Ornassa wraz z parkingiem w Pelplinie. Planowane wydatki w 2022 r.: 60.000 zł. Lata realizacji: 2021 - 2022.

21. Projekt budowlany budowy ul. Piłsudskiego w Pelplinie. Planowane wydatki w 2022 r.: 60.000 zł. Lata realizacji: 2021 - 2022.

22. Projekt budowlany drogi gminnej ul. Słoneczna w Rożentalu. Planowane wydatki w 2022 r.: 60.000 zł. Lata realizacji: 2021 - 2022.

23. Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie. Planowane wydatki w 2022 r.: 60.000 zł. Lata realizacji: 2022.

24. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich. Planowane wydatki w 2022 r.: 50.000 zł. Lata realizacji: 2022 - 2023.

25. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strzelnica w Pelplinie. Planowane wydatki w 2022 r.: 30.000 zł. Lata realizacji: 2022. 

26. Plac zabaw przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie. Planowane wydatki w 2022 r.: 30.000 zł. Lata realizacji: 2022. 

27. Wykup nieruchomości (zamiana działek obręb Pelplin). Planowane wydatki w 2022 r.: 30.000 zł. Lata realizacji: 2022.

28. Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach. Planowane wydatki w 2022 r.: 30.000 zł. Lata realizacji: 2022.

29. Plac zabaw przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach. Planowane wydatki w 2022 r.: 30.000 zł. Lata realizacji: 2022.

30. Dotacja celowa dla MOK Pelplin z przeznaczeniam na zakup klimatyzacji w Sali MOK. Planowane wydatki w 2022 r.: 30.000 zł. Lata realizacji: 2022.

31. Modernizacja kotłowni i sieci c.o. w budynku Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie. Planowane wydatki w 2022 r.: 30.000 zł. Lata realizacji: 2022.

32. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kulicach. Planowane wydatki w 2022 r.: 26.200 zł. Lata realizacji: 2022.

33. Zakup i montaż skoczni do skoku w dal przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach. Planowane wydatki w 2022 r.: 23.370 zł. Lata realizacji: 2022.

34. Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Pelplin. Planowane wydatki w 2022 r.: 23.000 zł. Lata realizacji: 2022.

35. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rożentalu. Planowane wydatki w 2022 r.: 20.000 zł. Lata realizacji: 2022.

36. Zakup placu zabaw na ul. Kościelną w Rudnie. Planowane wydatki w 2022 r.: 20.000 zł. Lata realizacji: 2022.

37. Modernizacja drogi gminnej w Bielawkach. Planowane wydatki w 2022 r.: 19.606 zł. Lata realizacji: 2022.

38. Modernizacja dróg gminnych w Rajkowach. Planowane wydatki w 2022 r.: 19.477 zł. Lata realizacji: 2022.

39. Projekt oświetlenia wraz z budową oświetlenia przy świetlicy wiejskiej w Janiszewie. Planowane wydatki w 2022 r.: 18.653 zł. Lata realizacji: 2022.

40. Modernizacja drogi gminnej w Pomyjach. Planowane wydatki w 2022 r.: 16.000 zł. Lata realizacji: 2022.

41. Modernizacja drogi gminnej w Gręblinie. Planowane wydatki w 2022 r.: 15.000 zł. Lata realizacji: 2022.

42. Modernizacja placu zabaw w Lignowach Szlacheckich. Planowane wydatki w 2022 r.: 15.000 zł. Lata realizacji: 2022.

43. Modernizacja drogi gminnej w Wielkim Garcu (przebiegająca przez działkę nr 106). Planowane wydatki w 2022 r.: 15.000 zł. Lata realizacji: 2022.

44. Modernizacja drogi gminnej w Lignowach Szlacheckich. Planowane wydatki w 2022 r.: 12.000 zł. Lata realizacji: 2022.

45. Modernizacja drogi gminnej nr 215006G w Ropuchach. Planowane wydatki w 2022 r.: 11.289 zł. Lata realizacji: 2022.

46. Modernizacja drogi gminnej w Międzyłężu. Planowane wydatki w 2022 r.: 11.000 zł. Lata realizacji: 2022.

47. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie. Planowane wydatki w 2022 r.: 11.000 zł. Lata realizacji: 2022.

48. Zakup 2 lamp solarnych na ul. Kwiatową w Rudnie. Planowane wydatki w 2022 r.: 11.000 zł. Lata realizacji: 2022.

49. Modernizacja drogi gminnej w Małych Walichnowach (działka nr 107). Planowane wydatki w 2022 r.: 10.000 zł. Lata realizacji: 2022.

50. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Podgórnej w Pelplinie. Planowane wydatki w 2022 r.: 10.000 zł. Lata realizacji: 2022.

51. Wykonanie wiaty parkingowej na rowery w okolicy dworca PKP. Planowane wydatki w 2022 r.: 10.000 zł. Lata realizacji: 2022.

52. Modernizacja drogi gminnej w Rożentalu. Planowane wydatki w 2022 r.: 5.000 zł. Lata realizacji: 2022.

 

Źródło informacji: 

 

Druk uchwały z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelplin na 2022 r. (Pelplin.esesja.pl)

  
    

KATEGORIA:   

PELPLIN

 


 

NA MARGINESIE:

Warto odnotować, że skumulowana wartość wszystkich wydatków inwestycyjnych, jakie mają być realizowane w 2022 roku w Gminie Pelplin to 23.879.551 zł. Ponad 62,7 proc. tej kwoty (tj. 14.977.804 zł) będzie finansowana z zewnętrznych (pozagminnych) programów i funduszy (np. Polski ład, Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 czy umowy z NFOŚiGW).

 

 

 

WAŻNE: Strona PELPLINER.pl korzysta z usług Google (np. Google Analytics). Dostępne na stronie pliki cookies (tzw. ciasteczka) zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach tych usług. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach, na jakich usługi Google zbierą i przetwarzają dane, możesz klinknąć w ten link: 

"Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów" 


UWAGA: Pliki cookies (tzw. ciasteczka) można samodzielnie wyłączyć. Można to zrobić poprzez dokonanie stosownych zmian w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki internetowej. Jak zrobić to na przykładzie przeglądarki Chrome można się dowiedzieć tutaj: 

"Zezwalanie na pliki cookie i ich blokowanie"