W ciągu 4 lat (2017-21) cena energii wzrosła o 18 proc. W samym tylko 2022 ma wzrosnąć o 20-25 proc.

 

7.11.2021  

 

Między październikiem 2017 r. a październikiem 2021 r. cena kupowanej przeze mnie energii od spółki Energa-Obrót SA wzrosła o ponad 18 proc. Czyli szybciej niż skumulowana w tym czasie inflacja, ale wolniej niż przeciętne wynagrodzenia. Co jednak istotne - ta relatywnie korzystna sytuacja (koszty energii rosną wolniej niż zarobki) prawdopodobnie już niebawem będzie tylko wspomnieniem.

W październiku 2017 roku prowadzone przeze mnie gospodarstwo domowe zużyło 166 kWh, za co musiałem zapłacić dokładnie 134,72 zł. To oznacza, że 1 kWh kosztowała 0,81 zł. 

W październiku 2021 roku moje gospodarstwo domowe zużyło 197 kWh, za co zapłaciłem 189,73 zł. Wychodzi więc na to, że 1 kWh kosztowała 0,96 zł. 

Łatwo zatem policzyć, że koszt 1 kWh między październikiem 2017 r. a październikiem 2021 r. wzrósł o nieco ponad 18 proc. Niestety wiele wskazuje na to, że już niebawem wzrosty na takim, a może i wyższym, poziomie będą notowane w ciągu zaledwie 1 roku.

Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który w praktyce decyduje o wysokości podwyżek cen energii w Polsce, w wywiadzie udzielonym kilka tygodni temu zasugerował, że gdyby spółki energetyczne opierały się tylko na bieżących kontraktach, to w 2022 roku należałoby liczyć się z podwyżkami dla gospodarstw domowych na poziomie 30-, a nawet 40-proc. [ 1 ]. Powyższe ma potwierdzenie w słowach przedstawicieli spółki Enea (jednego z największych sprzedawców prądu w Polsce). Na wrześniowej konferencji prasowej informowali, że będą wnioskowali do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o podniesienie taryf na 2022 rok o... 40 proc. Zdaniem prezesa Enei w praktyce będzie to oznaczało zgodę szefa URE na wzrost cen prądu dla gospodarstw domowych o 20 proc. [ 2 ].

Ostatecznej decyzji prezesa URE w/s poszczególnych taryf na 2022 rok można się spodziewać w ciągu kilku najbliższych tygodni. Jedno jest jednak pewne - będziemy płacili za energię elektryczną znacznie więcej niż do tej pory. Skokowy wzrost cen w 2022 roku nie pozostanie bez wpływu na ceny wszystkich towarów i usług, do których wytworzenia czy realizacji potrzebny jest prąd. W efekcie jako bardzo prawdopodobne należy ocenić to, że w niedalekiej przyszłości miło będziemy wspominali rok 2021 z inflacją na poziomie "zaledwie" 6-8 proc.

 

TAG: ENERGIA

TAG: INFLACJA

TAG: GOSPODARKA

 

NA MARGINESIE:

Jak ustalane są nowe taryfy producentów energii w Polsce?

Zgodnie z obowiązującym prawem (stan na listopad 2021) przedsiębiorstwa energetyczne samodzielnie ustalają taryfy (czyli zestawienia cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania) dla swoich klientów, jednak nie wejdą one w życie bez uprzedniego ich zatwierdzenia przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes URE może zatwierdzić daną taryfę przedstawioną przez przedsiębiorstwo energetyczne lub odmawia jej zatwierdzenia, jeśli stwierdzi niezgodność proponowanej taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w prawie energetycznym. 

Co istotne - decyzje taryfowe prezesa URE nie mogą narażać przedsiębiorstwa energetyczne na prowadzenie działalności ze stratą. Wręcz przeciwnie - zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nowe taryfy przedkładane prezesowi URE do zatwierdzenia powinni zapewniać osiągnięcie uzasadnionej rentowności (pod warunkiem utrzymania poziomu przychodów przy zachowaniu reżimu kosztowego na poziomie kosztów uzasadnionych wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność). 

Przy założeniu, że prezes URE zatwierdzi daną taryfę, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza ją do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.