UWAGA: Nowe miejscowe plany dla terenu między ul. Mickiewicza i Strzelnicą, dla Woli oraz dla Lignów

 

13.03.2022

 

Burmistrz Pelplina wydał obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lignowy Szlacheckie (1), dla obszaru położonego w Pelplinie pomiędzy ulicami Mickiewicza i Strzelnica (2) oraz dla obszaru położonego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 229 w miejscowości Wola (3).

  

Projekty są dostępne do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Pelplin w zakładce "Komunikaty i obwieszczenia" (link: TUTAJ).

 

Poniżej dostępne są mapki dla wspomnianych terenów wraz z oznaczeniem przeznaczenia dla danego obszaru. Po kliknięciu uruchomi się podgląd w wysokiej rozdzielczości.

 

UWAGA: Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych (lub każdy, kto chce zabezpieczyć swoje interesy w związku z rozstrzygnięciami, jakie wspomniane plany mogą przynieść), powinien wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Burmistrza Pelplina (który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2022 r. w formie pisemnej na adres UMiG Pelplin lub w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej UMiG Pelplin: urzad@pelplin.pl (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

 

1. Mapa dla wsi Lignowy Szacheckie:

 

 

2. Mapa dla obszaru położonego w Pelplinie pomiędzy ulicami Mickiewicza i Strzelnica:

 

 

3. Mapa dla obszaru położonego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 229 w miejscowości Wola:

 

 

KATEGORIA:   

PELPLIN

 


 

 POLUB STRONĘ NA FACEBOOKU

 

 

WAŻNE: Strona PELPLINER.pl korzysta z usług Google (np. Google Analytics). Dostępne na stronie pliki cookies (tzw. ciasteczka) zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach tych usług. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach, na jakich usługi Google zbierą i przetwarzają dane, możesz klinknąć w ten link: 

"Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów" 


UWAGA: Pliki cookies (tzw. ciasteczka) można samodzielnie wyłączyć. Można to zrobić poprzez dokonanie stosownych zmian w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki internetowej. Jak zrobić to na przykładzie przeglądarki Chrome można się dowiedzieć tutaj: 

"Zezwalanie na pliki cookie i ich blokowanie"